Naše služby
Predaj a montáž plastových okien

Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili . Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .Tieto prace sme v tejto kategorii vyrobili .

Popis

- výmena okien zn.InconPopis

- demontáž ocelovej konštrukcie

- osadenie plastových okien - Incon

- demontáž a osadenie hliníkových dverí zna?ky Incon

Popis

- kompletná výmena okien značky Incon

Popis

- demontáž drevených dvier

- osadenie plastových dvier zn.Incon

- murárske práce

- odvoz a likvidácia odpadu

Popis

- demontáž drevených okien

- osadenie hliníkových dvier

- murárske práce

Popis

-kompletná výmena plastových okien na bytovom spoločenstve