Hotové práce

Popis

- demontáž ocelovej konštrukcie

- osadenie plastových okien - Incon

- demontáž a osadenie hliníkových dverí zna?ky Incon