Hotové práce

- výmena okien zn.Incon

- povrchová úprava fasády2mm škrabaná omietka zn. BEK - Baustoffe

- kamenný obklad

- demontáž ocelovej konštrukcie

- osadenie plastových okien - Incon

- demontáž a osadenie hliníkových dverí zna?ky Incon

- výmena okien zn.Incon

- výmena vchodových dvier zn. STAX

- kompletné zateplenie budovy

- klampiarske práce

- oprava hromozvodu

- rekonštrukcia sociálnych zariadení a čakární


- demontáž  vchodových dverí,okien a oceľovej fasády

- osadenie pivničných a vchodových okien zn. Incon

- osadenie hliníkových vchodových dvier so schránkami zn. STAX

- vymurovanie fasády schodiska plus povrchová úprava stien

- demontáž drevených dvier

- osadenie plastových dvier zn.Incon

- murárske práce

- odvoz a likvidácia odpadu

- demontáž drevených okien

- osadenie hliníkových dvier

- murárske práce

-kompletná výmena plastových okien na bytovom spoločenstve